Strefa BHP Poniatowa - artykuły BHP, odzież robocza, obuwie ochronne

foto
Dystrybutor odzieży
roboczej i artykułów BHP

Ochrona nóg

KATEGORIE OBUWIA BEZPIECZNEGO DO UŻYTKU W PRACY
PN-EN ISO 20345:2007

SB obuwie spełniające wymagania podstawowe (ochrona palców - podnosek 200 J , odporność podeszwy na oleje, benzynę i inne rozpuszcz. organiczne )
S1 wymagania podstawowe + zabudowana pięta + właściwości antyelektrostatyczne + absorpcja energii w części piętowej
S2 jak S1 + przepuszczalność wody + absorpcja wody
S3 jak S2 + odporność na przebicie + urzeźbienie podeszwy
S4 jak S1 + wodoszczelność
S5 jak S3 + wodoszczelność

KATEGORIE OBUWIA ZAWODOWEGO DO UŻYTKU W PRACY     PN-EN ISO 20347:2007
OB wymagania podstawowe + jedno z wymagań dodatkowych dla obuwia gotowego
O1 wymagania podstawowe + zabudowana pięta + właściwości antyelektrostatyczne + absorpcja energii w części piętowej
O2 jak 01 + przepuszczalność wody i absorpcja wody
O3 jak 02 + odporność na przebicie + urzeźbienie podeszwy

SYMBOLE WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWPOŚLIZGOWYCH
SRA odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu (SLS)
SRB odporność na poślizg na podłożu ze stali pokrytym glicerolem
SRC odporność na poślizg na obydwu w/w podłożach

SYMBOLE DO OZNAKOWANIA DODATKOWYCH WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH SPECJALNYCH ZASTOSOWAŃ (DLA OBU NORM: PN-EN ISO 20345:2007 I PN-EN ISO 20345:2007)
P odporność na przekłucia (od podłoża)
A obuwie antyelektrostatyczne
CI system izolacyjny podeszwy chroniący przed niskimi temperaturami
E absorpcja energii w części piętowej
WRU wodoodporna cholewka nie przepuszczająca wody
HRO odporność podpodeszwy na kontakty z gorącymi powierzchniami
FO odporność podeszew na olej napędowy
HI system izolacyjny podeszwy chroniący przed wysokimi temperaturami
C obuwie odprowadzające elektryczność statyczną
I obuwie elektroizolacyjne
M ochrona śródstopia
AN ochrona stawu skokowego
CR odporność cholewki na przecięcia