Strefa BHP Poniatowa - artykuły BHP, odzież robocza, obuwie ochronne

foto
Dystrybutor odzieży
roboczej i artykułów BHP

Ochrona dróg oddechowych

CHARAKTERYSTYKA KLAS OCHRONY:
 

KLASA OCHRONY P1 - przeznaczona jest do ochrony układu oddechowego przed aerozolami cząstek stałych, aerozolami na bazie wody (pył, dym) oraz aerozolami z ciekłą fazą rozproszoną (mgły) o ile stężenie fazy rozproszonej nie przekracza 4 x NDS.
Zastosowanie: przemysł rolniczy, spożywczy, zastosowanie w kamieniołomach, cementowanich, przemyśle drzewnym przy obróbce drewna miekkiego (iglaste), a szczególnie zaś do takich pyłów jak, węglan wapnia, grafit naturalny i sytnetyczny, gips, kreda, tynk, marmur, tlenek cynku, pyłki roślinne, celuloza, siarka, opiłki metali żelaznych, pył węglowy.

KLASA OCHRONY P2 przeznaczona jest do ochrony układu oddechowego przed aerozolami cząstek stałych, aerozolami na bazie wody (pył, dym) oraz aerozolami z ciekłą fazą rozproszoną (mgły) o ile stężenie fazy rozproszonej nie przekracza 10 x NDS.
Zastosowanie: pyły azbestu, miedzi, baru, tytanu, wanadu, chromu, manganu, pyły drewna twardego, pył węglowy zawierający wolną krzemionkę powyżej 10%, przemysł górniczy, chemiczny, hutniczy (wersja z zaworem wydechowym), przy obróbce drewna twardego (liściaste).

KLASA OCHRONY P3 przeznaczona jest do ochrony układu oddechowego przed aerozolami cząstek stałych, aerozolami na bazie wody (pył, dym) oraz aerozolami z ciekłą fazą rozproszoną (mgły) o ile stężenie fazy rozproszonej nie przekracza 30 x NDS.
Zastosowanie: duże stężenie pyłów respirabilnych, stosować przy spawaniu i lutowaniu, chroni przed pyłami zawierającymi: beryl, antymon, arsen, kadm, kobalt, nikiel, rad, strychninę, cząstki radioaktywne.

NORMY odnoszące się do sprzętu ochrony układu oddechowego określają minimalne parametry w odniesieniu do materiałów, czyszczenia i dezynfekcji, zamienność elementów składowych, odporności, wycieku czynników skażających, łatwopalności, ergonomii, pola widzenia.

Dla filtrów, określają one parametry w zależności od czynników skażających i podają klasy, kody i kody kolorów dla różnych grup czynników skażających.

EN136: MASKI PEŁNE
Dotyczy badań odnośnie odporności na temperaturę, uderzenia, działanie płomienia, promieniowania termicznego, naciągania, testowania środków czyszczących i dezynfekujących. Wymagania nt. zapewnienia przez producenta znakowania i instrukcji.

EN140: PÓŁMASKI I ĆWIERĆMASKI
Dotyczy badań odporności na uderzenia, temperaturę, działanie płomienia, na środki czyszczące i dezynfekujące, oraz oporów oddychania.

EN141: POCHŁANIACZE I FILTROPOCHŁANIACZE
Opisuje ona badania laboratoryjne w celu zapewnienia zgodności co do wytrzymałości na uderzenia, temperaturę, wilgoć, pracę w miejscach szczególnie narażonych na korozję oraz odporności mechanicznej i oddechowej.

EN143: FILTRY CHRONIĄCE PRZED CZĄSTKAMI
Odnosi się ona do wytrzymałości na uderzenia, temperaturę, wilgoć, pracę w miejscach szczególnie narażonych na korozję oraz odporności mechanicznej i oddechowej.

EN149: PÓŁMASKI FILTRUJĄCE
Dotyczy badań odporności na uderzenia, temperaturę, działanie płomienia, na środki czyszczące i dezynfekujące, oraz oporów oddychania.

EN405: PÓŁMASKI POCHŁANIAJĄCE LUB FILTROPOCHŁANIAJĄCE Z ZAWORAMI
Wyszczególnia badania w zakresie odporności na rodzaj działań, na zużycie, uderzenia, ogień i na opory oddychania.