Strefa BHP Poniatowa - artykuły BHP, odzież robocza, obuwie ochronne

foto
Dystrybutor odzieży
roboczej i artykułów BHP

Informacje

KLAUZULA INFORMACYJNA W SPRAWIE RODO


25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”,)

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma STREFA BHP AGNIESZKA KIERAGA w dalszej części dokumentu w skrócie nazywana STREFA BHP z siedzibą w Poniatowej, 24-320, ul. Przemysłowa 4, telefon +48660746648, e-mail: biuro@strefabhp.eu.

2.Dane zbierane w celu obsługi i realizacji zamówień, obsługi ewentualnych zwrotów i reklamacji w celach rachunkowych i podatkowych, w celach marketingowych oraz w celach windykacji nieopłaconych faktur zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych są firmy, z którymi STREFA BHP współpracuje, aby w jak największym zakresie spełnić Państwa oczekiwania:

  • obsługi księgowej

  • obsługi transakcji bankowych

  • obsługi transportowej i pocztowej

Od wszystkich podmiotów, do który przekazywane są dane osobowe wymagamy zachowania wysokich standardów bezpieczeństwa informacji.

Państwa dane nie są przekazywane do Państw trzecich.

Państwa dane osobowe otrzymaliśmy podczas dokonywanych transakcji jak również zamówień i rozmów telefonicznych.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przez przepisy prawa a w przypadku wyrażenia zgody lub prawnego uzasadnienia do momentu przesłania prośby o usunięcie danych.

5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie może zostać dokonane w szczególności poprzez zakładkę na stronie internetowej widniejącą po zalogowaniu, a także innymi drogami, po skontaktowaniu się na podany nr telefonu lub adres poczty elektronicznej.

W szczególności przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu, odnośnie przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt na adres mail biuro@strefabhp.eu lub nr telefonu +48660746648.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jednakże w pierwszej kolejności zachęcamy do bezpośredniego kontaktu w celu wyjaśnienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Państwa danych osobowych.